Ilmārs Šlāpins

Beatrise Reidzāne "Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās”"


Beatrise Reidzāne

Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās”

Rīga: Zinātne, 2019


Pamatīgs akadēmisks izdevums gandrīz 800 lappušu biezumā, kurā, šķiet, uzskaitītas un citētas visas latvju dainas, kurās pieminēts vilks un ne tikai – arī Meža mātes suns, joda suns un joda kucentiņš vai pūķa bērns, kas arī varētu būt domāts vilks. Pētījums necenšas aplūkot mitoloģiju vai tradicionālos ar vilkiem saistītos priekšstatus, te uzmanība tiek vērsta uz teksta analīzi – kādās vārdkopās, kādās valodas situācijās tiek minēta leksēma “vilks”, kādās semantiskās nozīmēs viņa vārds tiek lietots –, taču apkopotais materiāls un tā strukturētais atspoguļojums ļauj šo tekstu izmantot jau daudzām citām vajadzībām, piemēram, mēģinot saprast, kāpēc latviešu vilks tik daudz kliedz, brēc un raud vai bēdājas. Daudz biežāk nekā zaķis, zīlīte, gulbis vai vāvere. Varbūt tieši vilka tēlā latvieša kolektīvajā zemapziņā dzīvo tas pelēkais vidējais latvietis, kurš nedrīkst “sapriecāties par ātru”?

Raksts no Oktobris 2022 žurnāla