Ilmārs Šlāpins

Arvis Viguls "Grāmata"

Arvis Viguls

Grāmata

Rīga: Orbīta, 2018


Rūpīgs un eleganti lakonisks dizains, kas paredzēts jaunai grāmatu sērijai, patīkami kontrastē ar tikpat rūpīgi sakārtoto, taču piesātināto un daudzslāņaino dzejoļu krājuma saturu. Tas tapis ilgākā laikā un piepildīts daudzām atsaucēm, komentāriem, pat izmantotās un ieteicamās literatūras saraksts pievienots. Tajā pašā laikā dzejoļi ir ļoti personiski, lielākā to daļa satur varoni pirmajā personā, un daudzos izmantoti vienkārši ikdienas vērojumi. Taču šī ikdiena raisa rezignētas un drūmas domas par novecošanu, nāvi, visa esošā neapturamu acumirklīgumu un nebūtiskumu. Šī grāmata nesniedz mierinājumu, arī sarunas ar citu laikmetu un zemju rakstniekiem dzejoļu sērijā “Komentāri” kā aprautu vēstuļu driskas, kas izbirušas no bibliotēkā paņemtas grāmatas, atgādina par mūsu galīgumu un nespēju zināt, saprast un atcerēties visu.