Inese Zandere

Artis Ostups "Variācijas par mēness tēmu"


Artis Ostups

Variācijas par mēness tēmu

dzejoļi 2016–2021

Rīga: Neputns, 2022


Vai nav nepieklājīgi par dzeju pateikt, ka tā ir ārkārtīgi interesanta? Ka tā ir aizraujoša? “Visi misijas mērķi tika sasniegti.” Beidzamais teikums grāmatā – pasītē iekļautajā skaidrojumā par 18 reizes reproducēto astronauta Džeimsa Lovela portretu un amerikāņu kosmosa kuģi Apollo 8 –, bet tiklab arī rezumējums manai sajūtai par šo neticami ietilpīgo grāmatu, kura pilnīgi atbilst Apollo lidojuma programmai: tiek pārbaudītas “komunikācijas un izsekošanas spējas, dzīvība posmā starp zemi un mēnesi”, “iegūta informācija par apkalpes darbu mēness aplidošanas laikā” un, protams, gūtas “zināšanas par topogrāfiju un reljefu”, kā arī cita zinātniska informācija. Dievišķā distancētības sajūta, kas pārspēj jebkuru tiešu emocionalitāti, jo ir, kā jau teicu, neticami ietilpīga, un nepazemo ar afektiem. “Es esmu pilns ar tēliem kā tumsa aizslēgtās durvīs;/ viņi domā, ka varēs mani uzlauzt ar vienkāršu žestu ..” O, nē. Uz mēness nepavisam nav obligāti nolaisties.

Raksts no Jūlijs 2022 žurnāla