Pārvietotās personas
RL sērfo

Pauls Bankovskis

Pārvietotās personas

Pārvietotās personas
dadaabstories.org
 

Bēgļu nometnes parasti pieņemts uzskatīt par īslaicīgām cilvēku apmetnes vietām kara vai kādas dabas kataklizmas gadījumā. Taču Dadābas nometne Kenijas austrumos, netālu no Somālijas robežas, pastāv jau divus gadu desmitus. Dadāba ir pasaulē lielākā bēgļu nometne, patiesībā to veido piecas lielas apmetnes, un kopā tur mīt vismaz pusmiljons iedzīvotāju. Nometnē kopš tās izveidošanas ir notikušas kāzas, bēres, dzimuši bērni un mazbērni – pēc aptuvenām aplēsēm, tur nākuši pasaulē vismaz 8000 bērnu, un nu jau tur dzīvo paaudze, kas citu pasaules iekārtojumu īsti nemaz nepazīst. Līdzīgi kā cilvēki visur citur pasaulē, arī Dadābas bēgļi strādā, cenšoties nodrošināt iztikšanu sev un piedāvājot dažādus pakalpojumus citiem, piekopj vaļaspriekus un mākslas. Pēc 2011. gadā reģionu piemeklējušā bada un jauniem militāriem konfliktiem nometni papildināja vēl aptuveni 100 000 bēgļu, un nav īsti skaidrs, kurā brīdī šādu apdzīvotu vietu būtu jāpārstāj dēvēt par bēgļu nometni un jāsāk uzskatīt vai nu par pilsētu, vai valsti. Iespējams, tāpēc šī lapa, kurā tiek publicēti dažādi Dadābas stāsti, šķiet tik aizraujoša, jo šāda mēroga tautu staigāšanas mūsdienās laimīgā kārtā nemaz tik bieži nenotiek, lai gan mēs zinām, ka arī daudzas mūsu valstis un pilsētas reiz radušās līdzīgos apstākļos.