Paralēlā pasaule
RL sērfo

Pauls Bankovskis

Paralēlā pasaule

Paralēlā pasaule
http://youface.uz/

Pirmajā mirklī portāls Youface atgādina Facebook, un šī līdzība tā apmeklētājus nepametīs arī pēc piereģistrēšanās un nonākšanas šī sociālā tīkla tālākajos kambaros. Tikai vērīgāk ieskatoties un, piemēram, sastopoties ar kādu īpaši patriotisku Isloma Karimova citātu skaidrā uzbeku valodā, kļūs skaidrs, ka darīšana ir nevis ar kādu līdz šim nezināmu Facebook impērijas filiāli, bet gan ar Uzbekistānas varasvīru ziņu tapušu lokālo alternatīvu visas pasaules sociālajiem tīkliem. Droši vien spēcīgā valdības aizmugure ir iemesls ne pārāk lielam Youface tīkla reģistrēto lietotāju skaitam. Atšķirībā no sociālā tīkla Draugiem.lv, kurā vēl vienmēr rosās bezmaz visi Latvijas iedzīvotāji, Youface pagaidām grozās tikai kāds pusotrs tūkstotis pārsvarā no Uzbekistānas nākušu viesu (iedzīvotāju skaits Uzbekistānā ir aptuveni desmit reižu lielāks nekā Latvijā), kas tomēr spējuši novērtēt Youface priekšrocības pār visiem citiem sociālajiem tīkliem. Viena no šādām priekšrocībām varētu būt tīkamā apziņa, ka itin nekas šajā tīklā nespēj izzust, izdzist un kļūt nebijis – runā, ka Youface uzturētājiem esot dotas norādes neierobežoti ilgi saglabāt pilnīgi visu lietotāju publicēto informāciju. Lai savu sociālā tīkla draugu dzīvi padarītu aizraujošāku un ērtāku, Youface atšķirībā no Facebook saviem lietotājiem ļauj ne vien aplūkot citu lietotāju profilus jeb lapas, bet arī uzzināt, kas vērīgi samiegtām acīm lūkojies uz jums.