Nepirkt neko
RL sērfo

Pauls Bankovskis

Nepirkt neko

Nepirkt neko
http://makeit.do
 

Mega Hurihana pērnā gada nogalē nolēma neko vairs nepirkt visu 2012. gadu. Ja nu vienīgi kādu mājas lietu, kas piepeši saplīstu. Tāpat nepirkt priekšmetus, kas paredzēti vienreizējai vai īslaicīgai izmantošanai. “2011. gada decembrī bija kaut kāds klikšķis,” viņa raksta. “Es sapratu, ka, izturot kaut vai tikai trīs mēnešus neko nepērkot, varētu sākt citādi raudzīties uz iepirkšanos. Izturēt veselu gadu nozīmētu ieviest patiešām nopietnas pārmaiņas ikdienā. Un šīs pārmaiņas būtu saistītas ar daudzām citām lietām, ko uzskatu par svarīgām, lai savu dzīvi varētu dzīvot tā, kā vēlos.” Savus centienus nepirkt un šo centienu nestos ieguvumus Mega iemūžinās šajā vietnē, jo viņa ir pārliecināta, ka jaunu lietu nepirkšana varētu pamudināt pievērsties lietderīgām nodarbībām – kaut vai šūšanai.