Pauls Bankovskis

Krievu pasaule

nlr.ru/ibo_ws/_aspid/_pre_pub/ukazat55/cat_show.php?rid=7740

Krievijas Nacionālās bibliotēkas vietnē pieejams ārkārtīgi apjomīgs no 18. līdz 21. gadsimtam iznākušu digitalizētu periodisko izdevumu arhīvs. Tajā atrodamas krievu, ukraiņu, baltkrievu un citās valodās iznākušas avīzes un žurnāli, kuru drukā izmantota kirilica. Diemžēl mums tuvāko vēsturi gan šajā krājumā pārstāv vien daži izdevumi – laikā no 1912. līdz 1915. gadam Rīgā iznākusī un M. Tiltiņa tipogrāfijā iespiestā “reliģiski tikumiskā” avīze “Evaņģēlija Taure” (“Евангельская труба”), kurā publicēti tādi raksti kā “Grēka šaušalīgā daba”, “Cīņa ar grēku”, “Pagānu uzticēšanās kristiešiem”. Ņemot vērā nesen publiskotos pētnieciskās žurnālistikas organizācijas Re: Baltica novērojumus (www.rebaltica.lv/lv/petijumi/tikumibas_sardze_latvija) par mūsdienu “tikumības aktīvistu” domu un darbību iespējamo saistību ar Krievijas ideoloģisko pasauli, šāda vēsturiska sagadīšanās šķiet patiesi amizanta.