RL sērfo

Pauls Bankovskis

Konkrētā dzeja

Konkrētā dzeja
www.ubu.com/

Nedefinējama, nekomerciāla un līdz galam neaptverama resursu krātuve, kurā jau kopš 1996. gada tiek vākti vienkopus visdažādākie skaņu un attēlu ieraksti, kas kaut kādā dīvainā veidā varētu tikt nosaukti par dzejiskiem. Te var atrast visu to, ko nepiedāvā veikalos un televīzijas kanālos - sākot no dadaistu un sirreālistu balss skaņām un beidzot ar jaunāko avangarda videomākslu. Te var noklausīties neticami kuriozus 60. gadu skaņuplašu paraugus un Edgara Varēzes muzikālos eksperimentus, etnogrāfiskās ekspedīcijās ierakstītus šamaņu čukstus un mūsdienu avangarda dzeju. Tā nav enciklopēdija vai zinātnisks katalogs, meklējot kaut ko konkrētu, tu vienmēr uzduries pavisam kam citam. Māksla nepieder nevienam, izņemot pašu mākslu.