Ko kur skatās
RL sērfo

Pauls Bankovskis

Ko kur skatās

Ko kur skatās
youtube.com/trendsmap#sex=0&age=0&type=1
 

Pagaidām tikai ASV, bet gan jau drīz vien arī visur citur pasaulē populārais videoklipu izplatīšanas un skatīšanās portāls piedāvā lapu, kurā ikviens var palūkot, kāds skatāmmateriāls dažādās vietās patlaban ir visiecienītākais. Bez tam, izmantojot informācijas filtrus, te būs iespējams uzzināt, ko kādā konkrētā vietā skatās un ar kādiem videoklipiem dalās noteiktas izcelsmes, vecuma vai dzimuma interesenti. Turpat līdzās redzami dažādu demogrāfisko grupu visvairāk skatīto videoklipu topi. Ko ar šādām zināšanām iesākt, pagaidām ir grūti spriest, jo, lai gan nav grūti uzminēt televīzijas programmu plānotāju, reklāmas stratēģu un tirgzinību speciālistu cerības te atrast atbildes uz visiem viņus līdz šim nodarbinājušajiem jautājumiem, paši YouTube pārstāvji cenšas būt godīgi. Uz jautājumu: “Kāpēc video X ir tik populārs tieši 13–17 gadu vecu sieviešu dzimtes skatītāju vidū?” viņi atbild: “To nekad neviens nesapratīs.”