Pauls Bankovskis

Jaunā valoda

Jaunā valoda
http://wordbirds.tumblr.com

Līzla Šilingere savu blogu sāka pirms gadiem četriem, un kopš tā laika šajā vietnē savākts simtiem jaunāko laiku angļu valodā sastopamu izteicienu un neoloģismu. Tagad vairāk nekā divi simti no tiem apkopoti arī skaistā cietvāku grāmatā ar Elizabetes Zehelas ilustrācijām, bet internetā turpina parādīties arvien jauni neparasti valodas putni. Piemēram, darbības vārds “flub-dub”, kas apzīmē kādas personas uzrunāšanu citā vārdā vai nu tāpēc, ka tā noturēta par kādu citu, vai arī tāpēc, ka jums šķiet, ka viņu pazīstat, taču neatceraties, kā viņu sauc. Piemēram: “Kima!” viņu pie punša galda uzrunāja Pols. “Tu lieliski izskaties! Kā iet jaunajā darbā?” “Paldies! Iet patiešām lieliski!” atbildēja Sūzana un nolēma augstsirdīgi nelikties ne zinis par to, ka viņa noturēta par kādu citu (“flubdubbed”), jo viņš pilnīgi noteikti viņu pazina... Un tomēr viņa nespēja beigt prātot, kā gan nez’ izskatās Kima, par kuru viņa tika noturēta.”