Frederiko Garsija Lorka "Lekcijas"
RL lasa

Ilmārs Šlāpins

Frederiko Garsija Lorka "Lekcijas"

Federiko Garsija Lorka
Lekcijas
Rīga: Neputns, 2013

 

Patīkami turēt rokā grāmatu kā pabeigtu mākslas darbu, kurā viss – sākot ar nodzeltējušā papīra izvēli un vāka faktūru, beidzot ar stilizēto rakstāmmašīnas fontu un autora ilustrācijām – kalpo tam, lai iedvestu paļāvību un uzticību tekstam. Taču teksts, kas šajā gadījumā ir noslēpumaina un traģiska dzejnieka dažādos laikos nolasītu publisku lekciju apkopojums par dažādām tēmām, ir sarežģīts un grūti saprotams, neskatoties uz tulkotāja Edvīna Raupa pūlēm un paskaidrojumiem. Nez vai Federiko Garsiju Lorku varētu dēvēt par labu pasniedzēju, kura teiktais izsmeļoši un pārliecinoši aplūko uzdoto tēmu. Savā būtībā viņš tomēr bija mākslinieks un dzejnieks, kurš apzināti vai neviļus arī publiskās uzrunās labprātāk izvēlējies mākslinieciskas metaforas un alegoriskas atkāpes, nevis skaidras definīcijas un aprakstus. Šajā ziņā grāmata ir vērtīga arī kā gaumes tests, ar kura palīdzību lasītājs var noteikt savu redzes asumu un prāta lokanību. Labi, ka to var nēsāt līdzi kabatā. Un arī vilcienā atšķirt nav kauns.