Etnogrāfiskais hiphops
RL sērfo

Pauls Bankovskis

Etnogrāfiskais hiphops

Etnogrāfiskais hiphops
http://staplecrops.com/index.php/hiphop_wordcount
 

Hip-Hop Word Count ir meklējama etnogrāfiska datubāze, kurā apkopoti teksti no vairāk nekā 40 000 hiphopa žanra dziesmām. Senākie datubāzē iekļautie teksti ir no pašiem žanra pirmsākumiem un datēti ar 1979. gadu. Hiphops atšķirībā no citu mūzikas žanru dziesmu tekstiem interesentiem ir neizsmeļams kultūras, tikumu, valodas, ieradumu un vēstures izpētes avots. Interesenti var, piemēram, izsekot kādas konkrētas frāzes vai termina ceļiem no viena mākslinieka pie nākamā, konstatēt, kuros brīžos svarīga kļuvusi vai svarīgumu zaudējusi kāda politiska vai sociāla tēma un kā laika gaitā mainījusies hiphopa valodas mode. Taču, iespējams, pati interesantākā informācija, ko datubāzē var atrast, ir katras konkrētās dziesmas vārdu krājuma un pat vārdu garuma atbilstība noteiktam izglītības līmenim un lasītprasmei.