Aleksandrs Pjatigorskis "Kas tas ir - politiskā filozofija"
RL lasa

Uldis Tīrons

Aleksandrs Pjatigorskis "Kas tas ir - politiskā filozofija"

Aleksandrs Pjatigorskis
Kas tas ir - politiskā filozofija

Maskava: Eiropa, 2007

Lai par ko arī Aleksandrs Moisejevičs runātu, agri vai vēlu viņa runāšana atgriezīsies pie viena un tā paša - pie domāšanas par to, par ko viņš runā. Pirmkārt, tas nav pārmetums, bet apbrīns, un, otrkārt, paskaidroju: lai pa cik arī tāliem ceļiem, viņš vienmēr pievērsīsies savai vai kāda cita domāšanai, kas domā par vienalga ko - šajā gadījumā, par politiku. Tādēļ, viņa vārdiem runājot, viņš runā vienīgi par politisko domāšanu, kas gan prasās pēc paskaidrojuma, līdzīgi tam, kā mūsu politiķu iecienītais jēdziens “politiskā griba”. Tiesa, AMP no šīs “otrreizējās refleksijas” viedokļa varēja runāt arī par kaut ko citu - un būtu tikpat interesanti. Bez politiskās domāšanas nav politikas, uzsver Pjatigorskis, un par politiķiem grūti nosaukt cilvēkus, kas ne reizi sev nav uzdevuši jautājumu, kas īsti ir tas - politika -, ar ko viņi nodarbojas? Tiesa, starp mūsējiem ir tādi, kas vienā no prasībām līdzinās AMP iemīļotajam Tomasam Džefersonam, kurš esot uzskatījis, ka patiesas pārmaiņas valstī spēj nodrošināt vienīgi cilvēki, kuri regulāri mazgājas, runā lieliskā angļu valodā, prot latīņu un sengrieķu valodu, un nebūtu slikti, ja prastu arī senebreju.