Brodskis. Interviju grāmata

Ilmārs Šlāpins

Brodskis. Interviju grāmata

Brodskis.
Interviju grāmata
Zaharov,
Maskava, 2005

Šķiet, jau sen viss par viņu ir izlasīts, pateikts un pārrunāts, viss publicēts un izpirkts – un tomēr aizvien atrodas kas piebilstams. Arī šajā – trešajā papildinātajā un l0abotajā Brodska interviju krājumā, kuru var atšķirt jebkurā vietā un turpināt brīnīties par to, ka šādas sarunas ir iespējamas. Brīžiem ir sajūta, ka visa viņa dzīve turpina ritēt kādā paralēlā dimensijā un mums ir dota iespēja pieslēgties jebkurā no pieturpunktiem, kurus visai blīvi iezīmē ne tikai dzejoļi un esejas, bet arī šādas intervijas. Kādā no tiem Brodskis pats atzīst, ka atgriezīsies dzimtenē un nav svarīgi – tagad vai vēlāk, jo dzejnieks vienmēr satiek savu lasītāju ar zināmu distanci laikā. Vēl viena interesanta nianse, kas labi novērojama, pārlasot 62 intervijas 23 gadu garumā, ir tā, ka Brodska sarunu biedri ir bijuši ļoti dažādi, tas ir, viņu attieksme pret intervējamo mainās no paviršas augstprātības līdz klusējošai dievināšanai, mainās intervējamā sociālais, akadēmiskais un literārais statuss, nemaz nerunājot par vecumu, taču nemainās viens – ne ar ko nesajaucamā brodskiskā intonācija, tāda kā domāšanas līnija, kuras tuvumā turoties, agri vai vēlu noreibst galva.