Inese Zandere

Stanlijs Milgrams "Pakļaušanās autoritātei. Vara un morāle zinātniskā skatījumā"

Stanlijs Milgrams

Pakļaušanās autoritātei. Vara un morāle zinātniskā skatījumā

Maskava: Alpina non-fikšn, 2016

1013674363

Sociālās psiholoģijas klasika, kuru vajag izlasīt un regulāri pārlasīt, attiecinot uz sevi personiski un uz sabiedrību, kurā dzīvojam. Vai tas nostiprinās katru no mums individuālajās attiecībās ar varu, veidojot lielāku nepakļaušanās potenciālu un augstāku sirdsapziņas slieksni? Dievs vien to zina. Iespējams, ka noderīgāka šai ziņā būtu spēcīga miesasbūve, kā tam Milgrama eksperimenta dalībniekam, kurš drīz vien atteicās pildīt eksperimenta vadītāja doto uzdevumu – ar pieaugošu elektrošoka intensitāti sodīt otru dalībnieku, kuram bija jāmācās no galvas kaut kādi vārdu pāri. Viņš pētnieku vienkārši ielidināja kaktā un piesolīja kārtīgi sadot, ja šī nejēdzība netiks pārtraukta. Vairums pārējo turpināja gādāt, lai eksperimentam būtu šokējoši rezultāti: ja indivīds ir iekļāvies hierarhiskā struktūrā, varas autoritāte aizvieto viņa personisko sirdsapziņu, mazina empātiju un spēju pretoties pavēlēm, kas spiež viņu uz vardarbību pret līdzcilvēku. Viss saskan: Žanis Lipke bija kontrabandists un šeftmanis, kas daudz neņēma galvā nevienu varu, un tieši tādēļ nezaudēja spēju, drosmīgi apšmaucot to vienu konkrēto, palīdzēt cilvēkiem, kuriem sabiedrības lielākā daļa bailēs no autoritātes uzgrieza muguru.