Lēciens pretī laimei
Gundars Dāvidsons Lēciens pretī laimei
Pozitīvā ziņa
Gundars Dāvidsons Pozitīvā ziņa
Nezināšanas vērtība
Gatis Kokins Nezināšanas vērtība